Kutsu seuran vuosikokoukseen

  • admin
  • 15.11.2018
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Kutsu seuran vuosikokoukseen

Hei,

Tervetuloa Jyväskylän seudun Jaguaarit Ry:n vuosikokoukseen Hipposhallin auditorioon maanantaina 3.12.2018 klo 17.00 – 20.00.

Vuosikokouksen asiat

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkasta-
jien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena

8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja vastaava määrä varatilintarkastajia

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on
jäsenenä

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16. Päätetään kokous

 

 

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (ja alle viistoistavuotiaiden osalta yhdellä tämän huoltajalla), kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Läsnäolo ja puheoikeus voidaan kokouksen niin päättäessä myöntää myös muille.

-->